Prevádzkovateľom hry Steal the Crown je Kalicka.

Naša hra je dielom tímu:
Nápad, vedúci projektu: Gábor Tóth
Konzultant - dramaturg: László Miklós
Konzultant - historik: Vilmos Galo
Konzultant - matematik: Ferdinánd Filip
Videozáznamy: Gábor Angyal
Grafika: Miroslav Želinsky
Kártyák illusztrációi: Katarína Vas
Web: Dávid Langschadl
Slovenský preklad: Sylvia Lehotka
Anglický preklad: Gabriella Matyi


2019 Komárno